Avbrott i vattenleveransen i Godby - Avslutat

I samband med kopplingsarbeten började en ledning läcka vilket ledde till tryckfall i stora delar av Godby.

Vattenläckan är åtgärdad och vattnet borde vara återställt hos alla kl 16:15.

På grund av en stängd ventil har större delar än beräknat av norra Godby varit utan vatten, vi beklagar de olägenheter detta har medfört.

Detta gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar. Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande. Efter en vattenavstängning kan ni kontroller om er leakomatic har löst ut. Tyckskillnaderna kan utlösa ett falskt läckagelarm för dessa.

Publicerad 7.1.2021
Uppdaterad 8.1.2021