Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Avbrott i vattenleveransen i Bamböle, Svartsmara och Rågetsböle - Avslutad

Det har uppstått en vattenläcka på vattenledningen, personal är på plats.

Vattnet är avstängt och beräknas vara återställt under dagen.

Detta gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar. Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Publicerad 9.12.2020
Uppdaterad 14.12.2020