Avbrott i vattenleveransen i Bamböle även idag 19 augusti

Pga mer omfattande skador på ledningen kommer det att vara ett avbrott även idag under dagen, personal är på plats. Berörda delar är Bamböle och delar av Svartsmara.

Vattnet kommer stängas av vid reparationsarbetet, arbetet påbörjas efter lunch.

Detta gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar. Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Publicerad 18.8.2021
Uppdaterad 19.8.2021