Asfalteringar av kommunens vägar under sommaren

Då många har frågat följer här lite information kring asfalteringar av kommunala vägar under sommaren.

Von Knorringsvägen kommer att förberedas för asfaltering under v.31 för att sedan asfalteras under v.32. Vägen har vart vilande under sommaren för att schakten efter vägtrummor ska sätta sig.

Strömsängsvägen planeras fräsas och asfalteras under augusti/september.

Getavägen beräknas att fräsas och asfalteras ett första lager under september månad.

Östanåkersgatan planeras att utföras någon gång under hösten.

Publicerad 19.7.2019
Uppdaterad 19.7.2019