Årets sista Samhällsnämnd blir den 17:e december

På senaste Samhällsnämndsmötet beslutades att årets sista möte blir den 17:e december, alltså en vecka tidigare än normalt.

Nästa möte efter det planeras till då den nya nämnden tillträder.

Publicerad 2.12.2019
Uppdaterad 4.11.2020