Ansökan om barnomsorg

Ansökan om barnomsorg i Finströms kommun

Behöver Ert barn barnomsorg från hösten 2021? Vecka 9-11 (01-21.03.2021) har vi en samlad ansökningsperiod för kommunens barnomsorg. Plats kan sökas för barn som inte har plats inom barnomsorgen eller om man önskar byte av plats.

Ansökningsblanketter finns vid gruppfamiljedaghemmet, vid daghemmen, kommunkansliet samt på kommunens hemsida (www.finstrom.ax).

Närmare upplysningar fås från:

Emkarby daghem, tfn 431556
Godby daghem, tfn 431550
Pålsböle daghem, tfn 431560
Gruppfamiljedaghemmet Trollebo, tfn 431565

Ansökan sänds till Barnomsorgen i Finström, Skolvägen 2, 22410 Godby eller lämnas in till gruppfamiljedaghemmet, daghemmen eller kommunkansliet.

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 1.3.2021