Äldreråd

Intresserad av äldreråd?

Kommunstyrelsen i Finström inrättar tillsammans med Saltvik, Geta, Sund och Vårdö ett gemensamt äldreråd från och med 2021. Äldrerådet kommer att bestå av tio medlemmar, varav kommunstyrelsen i Finström utser två.

Äldrerådets huvudsakliga uppgifter sammanhänger med planen för att stöda den äldre befolkningen som kommunen ska anta enligt Äldrelagen samt utvärdering av densamma. Vid sidan av dessa uppgifter ska kommunen ge äldrerådet möjlighet att ge utlåtande i samband med annat beslutsfattande som påverkar den äldre befolkningens levnadsbetingelser.
Kommunstyrelsen utser medlemmar till äldrerådet bland intresserade kommunmedlemmar som hör till den äldre befolkningen. Till medlem kan också en anhörig till en äldre person väljas om det är ändamålsenligt för att äldrerådet allsidigt ska representera dem som brukar olika former av socialservice för äldre i kommunen. Medlemmar i äldrerådet ska ha permanent bosättningsort i kommunen.

Anmäl ditt intresse för äldrerådet till personal- och servicechef Carolina Frisk per telefon (431516) eller e-post: carolina.frisk@finstrom.ax  senast 8 december 2020. 
 

Publicerad 25.11.2020
Uppdaterad 25.11.2020