Ålands vatten informerar vattenabonnenter i Finström och Geta

Planerad vattenavstängning i Finström och Geta, natten mellan lördag och söndag 2/11 - 3/11 2019 mellan klockan 23.30 - 06.00, p.g.a arbeten på huvudvattenledningen.

Följande gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar. Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

https://www.facebook.com/Ålands-Vatten-Ab-1502997543297586/

http://www.vatten.ax/aktuellt/meddelande-till-vattenabonnenter-i-finstrom-och-geta

Publicerad 30.10.2019
Uppdaterad 20.12.2019