Kultur

Några exempel på kulturaktiviteter i kommunen är: Lucia-firande, utställningar i biblioteket och programkvällar.

Om Finströms spännande historia och dess färgstarka personer kan du läsa i Valdemar Nymans sockenkrönika i fem delar.

Publicerad 18.2.2018
Uppdaterad 13.1.2020