Ungdomsgården

Ungdomsgårdens lokal finns i Godby center.

Öppethållningstider    
Onsdag kl 14.30-16.30 åk 5 -9
Onsdag kl. 18.00 - 21.00 åk 7 - 9
Torsdag kl. 14.30 - 16.30 åk 3 - 4
Fredag kl. 12.30 - 16.00 åk 5 - 9
Fredag kl. 19.00 - 22.30 åk 7 - 9
     
Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 6.11.2019