Ungdomsgården

Ungdomsgårdens lokal finns i Godby center. Telefon direkt till Ungdomsgården: +358 0457 3454026.

Öppethållningstider    
Onsdag kl 14.30-16.30 åk 5 -9
Onsdag kl. 18.00 - 21.00 åk 7 - 9
Torsdag kl. 14.30 - 16.30 åk 3 - 4
Fredag kl. 12.30 - 16.00 åk 5 - 9
Fredag kl. 19.00 - 22.30 åk 7 - 9

Fritidsaktiviteterna samt ungdomsgårdens eftermiddagar tar jul- och nyårspaus from 18.12 - 7.1

Ungdomsgårdens kvällar har öppet t.o.m 20.12 och öppnar igen 10.1

 

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 15.1.2020