Sportlov

Ungdomsgården

Ungdomsgårdens lokal finns i Godby center.

Öppethållningstider    
     
Fredag kl. 12.30 - 15.30 åk 5 - 9
Fredag kl. 19.00 - 22.30 åk 7 - 9

Varannan lördag
25 maj, 8 juni

kl. 19.00 - 22.30 åk 7 - 9
Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 17.5.2019