Sportlov

Ungdomsgården

Ungdomsgårdens lokal finns i Godby center.

Öppethållningstider    
Onsdag - torsdag kl. 14.30 - 16.30 åk 5 - 9
Fredag kl. 12.30 - 15.30 åk 5 - 9
Fredag kl. 19.00 - 22.30 åk 7 - 9

Varannan lördag
fr o m 12 januari

kl. 19.00 - 22.30 åk 7 - 9
Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 23.1.2019