Ungdomsgården

Vi öppnar Ungdomsgården fredagen den 21 augusti kl 19.00. Ungdomsgårdens nya lokal finns i Olles Els tidigare butikslokal. Telefon direkt till Ungdomsgården: +358 0457 3454026.

Öppethållningstider    
Onsdag kl. 14.30 - 16.00 åk 5 - 6
Onsdag kl. 18.30 - 21.30 15-18 år
Torsdag kl. 14.30 - 16.00 åk 3 - 4
Torsdag kl. 18.30 - 21.30 åk 7 - 9
Fredag kl. 12.30 - 16.00 åk 5 - 9
Fredag kl. 19.00 - 22.00 åk 7 - 9

 

 

 

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 23.8.2021