Aktiviteter för barn och ungdomar

Fritidsaktiviteter 2019-2020

Schemat för kommunens fritidsaktiviteter under innevarande läsår hittar du som pdf under bilagor.

IFFK:s samlade aktiviteter finns också som bilaga.

Kul efter jul, Fredagen den 3 januari.Se bilaga

Om du har frågor kring aktiviteterna kontakta Anders Berndtsson, tel: 0457-3749849, e-post: anders.berndtsson@finstrom.ax

Terminsavgift

För kommunens fritidsaktiviteter tas en terminsavgift. De två första gångerna är ”prova på”.
Har man deltagit tre eller fler gånger debiteras terminsavgift på 19 euro/aktivitet. För syskon på samma aktivitet paketpris 35 euro/aktivitet/termin.

 

Publicerad 19.2.2018
Uppdaterad 13.1.2020