Aktiviteter för barn och ungdomar

Fritidsaktiviteter 2021-2022

Schemat för kommunens fritidsaktiviteter under innevarande läsår hittar du som pdf under bilagor.

Om du har frågor kring aktiviteterna kontakta Anders Berndtsson, tel: 0457-3749849, e-post: anders.berndtsson@finstrom.ax

Discosimning 11 mars 2022 se bilaga.

Terminsavgift

För kommunens fritidsaktiviteter tas en terminsavgift. De två första gångerna är ”prova på”.
Har man deltagit tre eller fler gånger debiteras terminsavgift på 20 euro/aktivitet. För syskon på samma aktivitet paketpris 36 euro/aktivitet/termin.

 

Publicerad 19.2.2018
Uppdaterad 2.3.2022