Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge stänger kommungården i Godby för obokade besök mellan den 22:a februari till 5:e mars. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt.

Skatter, taxor och avgifter

Kommuner finansierar sin verksamhet med skatter, taxor, avgifter och landskapsandelar för servicen.

Taxor och avgifter för 2021 har fastställts av Finströms kommunfullmäktige § 68/12.11.2020. Se bilagor.

De kommunala skatterna fastställs årligen inom november och tillämpas i Finström 2021 enligt nedan:

Kommunal inkomstskatt: 19,50 % (18,50)
Allmän fastighetsskatt, mark: 0,50 % (0,50)
Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 % (0,00)
Annan bostadsbyggnad: 0,90 % (0,90)

Inom parentes anges det viktade genomsnittet för Ålands kommuner år 2020.

Fastighetsägare ansvarar för uppgifter om bostadsbyggnaders faktiska nyttjande.

 

Publicerad 10.3.2018
Uppdaterad 15.1.2021