Skatter, taxor och avgifter

Kommuner finansierar sin verksamhet med skatter, taxor, avgifter och landskapsandelar för servicen.

Taxor och avgifter för 2020 har fastställts av Finströms kommunfullmäktige § 76/12.12.2019. Se bilagor.

De kommunala skatterna fastställs årligen inom november och tillämpas i Finström 2020 enligt nedan:

Kommunal inkomstskatt: 18,50 % (17,38)
Allmän fastighetsskatt, mark: 0,50 % (0,36)
Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 % (0,13)
Annan bostadsbyggnad: 0,90 % (0,90)

Inom parentes anges det viktade genomsnittet för Ålands kommuner år 2020.

Fastighetsägare ansvarar för uppgifter om bostadsbyggnaders faktiska nyttjande.

 

Publicerad 10.3.2018
Uppdaterad 30.9.2020