Skatter, taxor och avgifter

Kommuner finansierar sin verksamhet med skatter, taxor, avgifter och landskapsandelar för servicen.

Taxor och avgifter för 2022 har fastställts av Finströms kommunfullmäktige § 42/14.10.2021. Se bilagor.

De kommunala skatterna fastställs årligen inom november och tillämpas i Finström 2022 enligt nedan:

Kommunal inkomstskatt: 19,50 % (19,50)
Allmän fastighetsskatt, mark: 0,50 % (0,50)
Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 % (0,00)
Annan bostadsbyggnad: 0,90 % (0,90)

Inom parentes anges det viktade genomsnittet för Ålands kommuner år 2021.

Fastighetsägare ansvarar för uppgifter om bostadsbyggnaders faktiska nyttjande.

 

Publicerad 10.3.2018
Uppdaterad 2.5.2022