Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Skatter, taxor och avgifter

Kommuner finansierar sin verksamhet med skatter, taxor, avgifter och landskapsandelar för servicen.

Taxor och avgifter för 2021 har fastställts av Finströms kommunfullmäktige § 68/12.11.2020. Se bilagor.

De kommunala skatterna fastställs årligen inom november och tillämpas i Finström 2021 enligt nedan:

Kommunal inkomstskatt: 19,50 % (18,50)
Allmän fastighetsskatt, mark: 0,50 % (0,50)
Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 % (0,00)
Annan bostadsbyggnad: 0,90 % (0,90)

Inom parentes anges det viktade genomsnittet för Ålands kommuner år 2020.

Fastighetsägare ansvarar för uppgifter om bostadsbyggnaders faktiska nyttjande.

 

Publicerad 10.3.2018
Uppdaterad 15.1.2021