Styrdokument

Kommunernas uppgifter, funktioner och arbete regleras långt i lag, men därutöver har varje kommun ett antal interna styrdokument som på en mer detaljerad nivå anger ansvarsfördelningar och hur arbetet ska bedrivas med mera.

Publicerad 17.10.2017
Uppdaterad 14.6.2019