Ekonomi

Här invid hittar du kommunens boksluts- och budgetdokument.

Finströms kommun har årliga verksamhetskostnader om ca 13 miljoner euro, och verksamhetsintäkter (avgifter för service mm) om ca 1,3 miljoner euro. Resten, netto tolv miljoner, ska finansieras med skatteintäkter och landskapsandelar. Med en skattesats om 18,50 % (snitt Åland 17,40 %) får vi ca 8,5 miljoner i skatteintäkter (inkl fastighets- och samfundsskatt). Landskapsandelarna beräknas till 3,5 miljoner euro.

Lejonparten av kommunens kostnader består i tillhandahållande av lagstadgade uppgifter. Av verksamhetens totala nettokostnader om tolv miljoner euro står invånarsektorn för drygt tio miljoner, alltså 80 %, varav socialvård inkl barn- och äldreomsorg cirka 50 % och skola och undervisning 30 %. Samhällssektorn omsätter en miljon, knappt 10 %, för byggnadsinspektion och tekniska sektorn.

Kommunens centralförvaltning och administration kostar årligen cirka 0,5 miljoner (<5 % av kommunens kostnader). Av budgetens totala bruttokostnader går nära hälften (5,5 ME) till löner och lite mindre (4,5 ME) till köptjänster. Resten går i stort till material och förnödenheter (<1 ME) samt understöd (~1 ME). På investeringssidan går huvuddelen av anslagen till fastigheter och infrastruktur mm.

Finströms kommun är efter en rad av ekonomiskt svåra år på väg åt rätt håll, men med en fortsatt hög skuldbörda råder begränsat finansiellt rörelseutrymme samt viss osäkerhet i framtida finansiella förutsättningar. Kommunen har dock en väl utbyggd och välfungerande service samt moderna, ändamålsenliga anläggningar och goda möjligheter till fortsatt tillväxt de kommande åren.

Publicerad 17.10.2017
Uppdaterad 7.1.2021