Gemensam lantbruksnämnd

Lantbruksnämnden för Norra Åland

Lantbruksnämndens ledamöter

  Ordinarie Ersättare  
Ordförande Jan Salmén Billy Linde Saltvik
  Erja Nordqvist Sven Löfman Finström
  Mats Sjöblom Inger Marie Sundblom Geta
  Anette Blomqvist Annett Pfeifer Sund
  Håkan Grunér Peter Nordberg Vårdö

 

Publicerad 22.10.2017
Uppdaterad 13.1.2020