Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs för två år i taget och utses av kommunfullmäktige. (2020-2021)

De sju förtroendevalda ledamöterna i kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen, bereder och verkställer fullmäktiges beslut samt ansvarar för kommunens ekonomi.

För att kunna utföra dessa uppgifter har styrelsen anställda tjänstemän till sin hjälp.

  Ordinarie   Ersättare
Ordförande Sven-Anders Danielsson c Thomas Mattsson
viceordförande Cecilia Berndtsson lib Camilla Bergendahl
andre viceordförande Lene-Maj Johansson c Carola Wikström-Nordberg
  Rolf Karlsson c Gustaf Sirén
  Maj-Gun Lignell c Erica Johansson
  Per Lycke lib Juho-Pekka Savolainen
  Fredrik Andersson lib Jonna Granberg
Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 12.11.2021