Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs för två år i taget och utses av kommunfullmäktige. 

De sju förtroendevalda ledamöterna i kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen, bereder och verkställer fullmäktiges beslut samt ansvarar för kommunens ekonomi.

För att kunna utföra dessa uppgifter har styrelsen anställda tjänstemän till sin hjälp.

  Ordinarie Ersättare  
Ordförande Roger Höglund Thomas Mattsson c
viceordförande Inger Rosenberg-Mattsson Nora Rosenström lib
andre viceordförande Sven-Anders Danielsson Elof Johns c
  Christofer Eriksson Petra Jalava lib
  Miina Fagerlund Mathias Franzas s
  Lene-Maj Johansson Ann-Jeanette Isaksson c
  Fredrik Andersson Jarkko Gestranius lib

 

Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 27.12.2018