Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Fjärrvärme

Fjärrvärmenät finns tillgängligt i Godby och sköts av Finströms kommunaltekniska AB, ett av kommunen helägt bolag.

För anslutning till fjärrvärmenätet så fyller ni i en ansökan som finns som bilaga invid den här sidan. Vi handlägger sedan ert ärende och ni får svar på under vilka villkor en anslutning är möjlig. 

Ni hittar även de  tekniska detaljer kring värmeleveransen som ni behöver för att dimensionera era värmeväxlare i bilagorna. 

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 7.2.2020