Enskilt hushållsvatten

Om allmänt vatten inte finns tillgängligt behöver man titta på enskilda lösningar. I bilagan intill hittar du en checklista för att anlägga enskilt vatten.

Kom ihåg att en utredning över vattenförsörjningen ska bifogas bygglovsansökan. För att anlägga enskilt vatten behöver ni kontakta ÅMHM.

Publicerad 3.6.2019
Uppdaterad 3.6.2019