Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Allmänt vatten och avlopp

Det allmänna vatten och avloppsdistributionsnätet sköts av Finströms kommunaltekniska AB, ett av kommunen helägt bolag.

Bolaget köper in dricksvatten av Ålands vatten som förser ca 70% av ålands befolkning med vatten, och levererar avlopp till Lotsbroverket i Mariehamn för slutbehandling.

För anslutning till de allmänna vatten- och avloppsnätet så fyller ni i en ansökan som finns som bilaga invid den här sidan. Vi handlägger sedan ert ärende och ni får svar på under vilka villkor en anslutning är möjlig.

Vattenmätare tillhandahålls av bolaget, om du har problem med din vattenmätare så är du välkommen att kontakta oss för att få den utbytt.

Innan vi kan sätta på vattnet till fastigheten behöver ni även ha en godkänd avloppsanläggning för er verksamhet.

Om fastigheten byter ägare ska ni göra en flyttanmälan här

Publicerad 13.9.2018
Uppdaterad 1.4.2021