Vägunderhållsbidrag

Grusningsbidrag för privata vägar kan sökas under våren av väginnehavare. För erhållande av bidrag skall utfartens längd vara minst 500 meter och vara bebodd av fast bosatta. 

Publicerad 11.12.2018
Uppdaterad 11.12.2018