Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Vägar

Samhällsnämnden sköter vägunderhållet av kommunal- och byggnadsplanevägar i kommunen, genom anlitande av underentreprenörer.

Busskurer inom kommunen har historiskt sett iordningställts med ideella krafter. Man kan ansöka om att få 50% av materialkostnaden ersatt vid byggande av busskur invid busshållplatser. 

Du hittar mer information om bidrag och snöplogning under respektive flik i menyraden.

Publicerad 17.2.2018
Uppdaterad 12.2.2020