Avfallshantering

Sopsystemets uppbyggnad

 • Fastighetsnära hämtning
  Hushållen tecknar avtal med entreprenör om hämtning av hushållssopor och entreprenören fakturerar hushållen för servicen.

 • Returdepå
  Kommunen tillhandahåller, genom ett samarbete med Saltviks kommun, tillgång till den bemannade återvinningscentralen Returdepån i Kroklund. Hit kan hushållen föra så gott som all typ av avfall. För vissa avfallsslag uppbärs en avgift. Avgifterna hittar du i bilagan Mottagningsavgifter.

 • Återvinningsstationer
  Finströms kommun upprätthåller 4 st obemannade miljöstationer, för insamling av förpackningsmaterial. Stationerna  finns i Godby (vid simhallen), i Pålsböle, Tjudö och Emkarby. Dessa stationer är försedda med dörrar och lås. Nyckel (s.k. tag) till stationerna kan användare hämta från kommunkansliet. En nyckel ger tillträde till kommunens alla miljöstationer.

Miljöavgiften

Fullmäktige i Finström fastställer miljöavgiften som  kommunen kommer att uppbära för sophanteringen. Aktuella avgifter hittar du i här intill.

Avgiften täcker följande kostnader:

 • Kommunens andel av kostnaderna för tömning, transporter, mottagnings- och behandlingsavgifter för det avfall som får lämnas kostnadsfritt till Returdepån i Kroklund (t.ex farligt avfall).
 • Tömning, transport, mottagnings- och behandlingssavgifter av det avfall som får lämnas på de obemannade miljöstationerna.
 • Administration och bemanning.

Helt obebodda men beboeliga fastigheter kan efter prövning befrias från grundavgiften. En fritt formulerad ansökan riktas till renhållningsmyndigheten i Finström som bedömer ifall grundavgiften kan utgå. OBS! Ansökan om befrielse bör göras innan fakturan förfaller till betalning       

Om fastigheten byter ägare ska ni göra en flyttanmälan här.

Publicerad 17.2.2018
Uppdaterad 20.10.2022