Källbo skola

Källbo skola i Godby är en skola för åk 1–6. I skolan finns totalt 201 elever fördelade i tretton klasser.

I skolbyggnaden finns också Finströms bibliotek. Källbo skola invigdes 2005.

Arbetsplan

Källbo skolas arbetsplan för läsåret 2019-2020 hittar du under Bilagor.

IKT-undervisning

Skolan skall garantera alla elever en digital kompetens. Läs mer i Källbo skolas IKT-strategi för 2019-21 under Bilagor.

Elevråd

Varje år väljs en elev och en suppleant från åk 2-6 till ett elevråd. Elevrådsrepresentanterna har ett klassmöte med sin klass före elevrådsmötet och om det på dessa möten kommer upp något som berör hela skolan tar vi upp det på elevrådsmötet.  Elevrådet sammanstrålar ca. 1 gång per månad.

Elevrådsrepresentanten informerar även klassen om sådant bestämts i elevrådet. Karin Johansson och Johanna Åberg är lärarrepresentanter i elevrådet.

Publicerad 6.2.2018
Uppdaterad 11.3.2020