Källbo skola

Källbo skola i Godby är en skola för åk 1–6. I skolan finns totalt 193 elever fördelade i tolv klasser.

I skolbyggnaden finns också fritidshem (eftis och mornis) och Finströms bibliotek. Källbo skola invigdes 2005.

Arbetsplan

Källbo skolas arbetsplan för läsåret 2018-2019 hittar du under Bilagor.

IKT-undervisning

Skolan skall garantera alla elever en digital kompetens. Läs mer i Källbo skolas IKT-strategi för 2016-18 under Bilagor.

Elevråd

Varje år väljs en elev och en suppleant från varje klass till ett elevråd. Elevrådsrepresentanterna har ett klassmöte med sin klass före elevrådsmötet och om det på dessa möten kommer upp något som berör hela skolan tar vi upp det på elevrådsmötet.  Elevrådet sammanstrålar ca. 1 gång per månad.

Elevrådsrepresentanten informerar även klassen om sådant bestämts i elevrådet. Karin Johansson och Johanna Åberg är lärarrepresentanter i elevrådet.

Publicerad 6.2.2018
Uppdaterad 9.4.2019