Fronter

Fronter är ett internt arbetsredskap för skolorna, en utbildningsplattform där lärare och elever arbetar. Här kan läraren exempelvis samla in elevarbeten som gjorts på dator.

I Källbo skola använder vi Fronter som plattform för kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare.

Varje användare kan logga in på dessa varhelst de har åtkomst till internet. Alla användare har ett personligt användarnamn och lösenord.

 

Publicerad 2.2.2018
Uppdaterad 6.6.2018