Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten i Finström är placerad i egna lokaler i nära anslutning till Källbo skola. Platser finns i första hand för elever i åk 1 och 2.

Fritidshemmet öppnar vid skoldagens slut och håller öppet till 17.30. Fritidshemmet startar sin verksamhet 1 vecka innan skolstart och håller öppet fram till midsommar. Under lov hålls fritidshemmet öppet då behovet finns för fler än fem elever.

Möjlighet till ”mornis” erbjuds i Källbo skola kl. 7.30 -8.30.

Publicerad 2.2.2018
Uppdaterad 14.1.2020