Fritidshem

Fritidshemsverksamheten i Finström är placerad i Källbo skola och platser finns i första hand för elever i åk 1 och 2.

Fritidshemmet öppnar vid skoldagens slut och håller öppet till 17.30. Fritidshemmet startar sin verksamhet 1 vecka innan skolstart och håller öppet fram till midsommar. Under lov hålls fritidshemmet öppet då behovet finns för fler än fem elever.

Möjlighet till ”mornis” erbjuds i Källbo skola kl. 7.30 -8.30.

Publicerad 2.2.2018
Uppdaterad 17.4.2019