Specialbarnomsorg

Specialbarnomsorgen bedrivs främst genom samarbete med specialbarnomsorgen som lyder under Norra Ålands Högstadiedistrikt som har två ambulerande speciallärare anställda.  

Speciallärarna arbetar tillsammans med personalen på daghemmen med de barn som behöver extra stöd och träning. De jobbar även med konsultation och handledning för personal och föräldrar samt fungerar många gånger som ”spindeln i nätet” när det gäller ärenden kring barn i barnomsorgen. Det här innebär att de håller kontakt med föräldrar, personal och sakkunniga från flera områden såsom talterapeuter, fysioterapeuter och BUP.

Verksamhetsåret 2020-2021 är det speciallärare Stefanie Grüssner Andersson som har Finström som sitt verksamhetsområde.

Publicerad 13.12.2017
Uppdaterad 11.2.2021