Lekpark

I Godby finns en lekpark där barn kan delta i utomhusaktiviteter tillsammans med andra barn.  Den medhavda matsäcken äts inomhus.

Lekparken är öppen måndag-fredag kl. 10-13 och det är två personer anställda för verksamheten.Barnen bör vara ca 2-4 år. Lekparken i Godby bedrivs Folkhälsan i Finström med hjälp av ekonomiskt stöd från kommunen.

Publicerad 20.3.2018
Uppdaterad 13.1.2020