Gruppfamiljedaghemmet Trollebo

Gruppfamiljedaghemmet Trollebo är beläget på Tistelgränd 4D i Godby.

Gruppfamiljedaghemmet har totalt 8 platser för barn i åldern 1-3 år.

På gruppfamiljedaghemmet jobbar 3 personal med familjedagvårdarbefattning.

Gruppfamiljedaghemmets öppethållningstider är 7.15-16.20.

Gruppfamiljedaghemmet finns i en lägenhet som är speciellt anpassad för de yngre barnen.

Mera information om gruppfamiljedaghemmet Trollebo och dess verksamhet finns i deras arbetsplan som du hittar här på sidan under rubriken "Bilagor".

 

Kontaktuppgifter till gruppfamiljedaghemmet:

+ 358 18 431566, + 358 457 3941361

Publicerad 4.1.2019
Uppdaterad 12.11.2021