Elektronisk anslagstavla

Publicerad 15.5.2020 08:00

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 14.5.2020 16:00

Kallelse till Invånarnämnden 19.5.2020 

Publicerad 4.5.2020 12:19 | Uppdaterad 4.5.2020 12:21

Finströms kommun ställer ut  ändring i detaljplaner till offentligt påseende.

Mer inforamtion hittar ni i bilagorna intill.

Samhällsnämnden i Finström

Publicerad 4.5.2020 12:06 | Uppdaterad 4.5.2020 12:20

Finströms kommun ställer ut  ändring i detaljplaner till offentligt påseende.

Mer inforamtion hittar ni i bilagorna intill.

Kommunstyrelsen i Finström

Publicerad 24.4.2020 09:15

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut 24.04.2020

Publicerad 23.4.2020 17:00

Samhällsnämnden sammankommer den 31:a mars 2020. Föredragningslista bifogas här intill.

Publicerad 17.4.2020 17:19 | Uppdaterad 17.4.2020 17:21

Kallelse till kommunstyrelsen 22.4.2020

Publicerad 17.4.2020 17:17

Kommunstyrelsen sammanträder 22.4.2020

Publicerad 16.4.2020 12:38

Kallelse till Invånarnämnden 21.4.2020

Publicerad 9.4.2020 09:00

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut 9.4.2020

Sidor

Publicerad 15.10.2018
Uppdaterad 1.10.2020