Elektronisk anslagstavla

Publicerad 2.7.2020 07:00

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut 2.7.2020

Publicerad 26.6.2020 14:51

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut 26.6.2020

Publicerad 18.6.2020 16:16

Invid finner ni föredragningslista.

Publicerad 18.6.2020 11:10

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut 18.6.2020

Publicerad 15.6.2020 15:00

Detaljplan för kvarter 23, Godby har fastställts enligt bilaga.

Publicerad 12.6.2020 15:27

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut 12.6.2020

Publicerad 8.6.2020 08:00

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut 5.6.2020

Publicerad 4.6.2020 14:11

Kallelse till Kommunfullmäktige i Kommungården 11.6.2020 kl 19:00

Publicerad 1.6.2020 15:57 | Uppdaterad 1.6.2020 16:00

Finströms kommun ställer ut  ändring i detaljplan för kvarter 2-3 i Stålsby till offentligt påseende.

Mer inforamtion hittar ni i bilagorna intill.

Publicerad 1.6.2020 15:53 | Uppdaterad 10.6.2020 13:24

Detaljplan för kvarter 19, Godby har fastställts enligt bilaga.

Sidor

Publicerad 15.10.2018
Uppdaterad 1.10.2020