Elektronisk anslagstavla

Publicerad 16.9.2021 14:55

Invånarnämnden 21.09.2021 kl 17:00 i Kommungården

Publicerad 14.9.2021 10:20

Härmed kallas berörda, i enlighet med 30 §, plan och bygglagen, till ett SAMRÅD med anledning av uppgörande av delgeneralplan samt detaljplan för bostäder i område Berghägnaden.

Publicerad 31.8.2021 01:00

Kungörelse över byggnads-och miljöinspektörens  tjänstemannabeslut

Publicerad 19.8.2021 15:05

Kommunfullmäktige 26.8.2021 kl 19:00 i Kommungården

Publicerad 13.8.2021 15:04

Kallelse till Kommunstyrelsemöte ons 18.8.2021 16:30 i Kommungården

Publicerad 13.8.2021 07:00

Kungörelse över byggnads-o miljöinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 9.7.2021 01:00

Kungörelse över vik.miljö- och byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 6.7.2021 13:50 | Uppdaterad 6.7.2021 13:54

Detaljplan för kvarter 129-131, Godby har vunnit laga kraft enligt beslut SamN § 44 / 29.3.2021.

Kvartersnummer är rättade jämtemot ursprungsförslag.

Publicerad 5.7.2021 09:00

Kungörelse över byggnads-o miljöinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 24.6.2021 15:29

Samhällsnämden sammanträder 29.6.2021 kl 17:00 se ärenden här invid.

Sidor

Publicerad 15.10.2018
Uppdaterad 1.10.2020