Elektronisk anslagstavla

Publicerad 13.1.2022 10:24

Samhällsnämnden sammanträder tisdag 18.1.2022 kl 18:00 i Kommungården

Publicerad 12.1.2022 07:00

Byggnads-och miljöinspektörens tjänstemannabeslut  

Publicerad 28.12.2021 07:00

Kungörelse över byggnads-o miljöinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 17.12.2021 15:23

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 22.12.2021 kl 16:30 i Kommungården i Godby

Publicerad 17.12.2021 07:00

Kungörelse över byggnads-och miljöinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 10.12.2021 10:05

Kungörelse över byggnads-och miljöinspektörens tjänstemannabeslut 3.12.2021

Publicerad 9.12.2021 13:47

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 16 december kl 19:00 i Kommungården

Publicerad 7.12.2021 07:00 | Uppdaterad 10.12.2021 10:06

Kungörelse över byggnads-o miljöinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 3.12.2021 17:00

Kommunstyrelsen sammanträder ons 8.12.2021 kl 16:30 i Kommungården i Godby

Publicerad 3.12.2021 10:46 | Uppdaterad 3.12.2021 10:56

I enlighet med Samhällsnämndens beslut SamN§137 / 2021 ställs härmed detaljplaneförslag för Berghägnaden ut.

Planen omfattar fastigheterna 20:3 och 20:4 i Godby by.

Sidor

Publicerad 15.10.2018
Uppdaterad 29.11.2022