Elektronisk anslagstavla

Publicerad 19.8.2021 15:05

Kommunfullmäktige 26.8.2021 kl 19:00 i Kommungården

Publicerad 13.8.2021 15:04

Kallelse till Kommunstyrelsemöte ons 18.8.2021 16:30 i Kommungården

Publicerad 13.8.2021 07:00

Kungörelse över byggnads-o miljöinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 9.7.2021 01:00

Kungörelse över vik.miljö- och byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 6.7.2021 13:50 | Uppdaterad 6.7.2021 13:54

Detaljplan för kvarter 129-131, Godby har vunnit laga kraft enligt beslut SamN § 44 / 29.3.2021.

Kvartersnummer är rättade jämtemot ursprungsförslag.

Publicerad 5.7.2021 09:00

Kungörelse över byggnads-o miljöinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 24.6.2021 15:29

Samhällsnämden sammanträder 29.6.2021 kl 17:00 se ärenden här invid.

Publicerad 11.6.2021 14:45

Kommunfullmäktige sammanträder 17.6.2021 kl 19:00 i Kommungården

Publicerad 4.6.2021 15:34

Kallelse till Kommunstyrelse tisdag 8.6.2021 kl 16:30 i Kommungården

Publicerad 2.6.2021 07:00

Kungörelse över byggnads- o miljöinspektörens tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 15.10.2018
Uppdaterad 1.10.2020