Elektronisk anslagstavla

Publicerad 5.2.2021 15:26

Kallelse till Kommunstyrelse 10.2.2021 kl 18:00

Publicerad 4.2.2021 09:55 | Uppdaterad 4.2.2021 09:59

Kallelse till Invånarnämnden i Kommungården i Godby 9.2.2021 kl 17:00

Publicerad 29.1.2021 12:50 | Uppdaterad 29.1.2021 12:53

Samhällsnämnden har genom beslut SamN § 14 / 26.1.2021 beslutat att ställa ut detaljplan för ett område norr om Knappelstan i Godby.

Publicerad 21.1.2021 16:37 | Uppdaterad 26.1.2021 10:33

Meddelande om utställning av vägplan

Publicerad 21.1.2021 16:22

Kallelse till Samhällsnämnden 26.1.2021

Publicerad 21.1.2021 10:29

Kungörelse över Byggnads-och Miljöinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 15.1.2021 15:27

Kallelse till Kommunstyrelse ons. 20.01.2021 kl 16:00 i Kommungården

Publicerad 23.12.2020 13:44

Finströms kommun bjuder in boende och intresserade till samrådsmöte för uppgörande av detaljplan för bostäder längs Sandbolsvägen mellan Knappelstan och Industriområdet.

Publicerad 22.12.2020 23:59

Ålands Landskapsregering beslöt den 17.12.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 4, på sträckan Godby-Pålsböle södra vägskäl, i Finströms kommun, f

Publicerad 18.12.2020 08:52

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut 18.12.2020

Sidor

Publicerad 15.10.2018
Uppdaterad 1.10.2020