Elektronisk anslagstavla

Publicerad 13.4.2022 14:10

Invånarnämnden sammanträder tisdag 19 april kl 17.00 på ungdomsgården.

Publicerad 31.3.2022 15:40

Kommunstyrelsen sammanträder 6.4.2022 kl.17.00 i kommungården.

Publicerad 28.3.2022 11:02

Förbundsfullmäktige för Norra Ålands Utbildningsdistrikt kallas till sammanträde, torsdag 7.4.2022 kl. 16.00 i Godby Högstadieskola Finströms kommun.

Publicerad 24.3.2022 18:42 | Uppdaterad 24.3.2022 18:44

Samhällsnämnden sammanträder tisdag 29 mars 2022 kl. 17:30 i Kommungården.

Publicerad 24.3.2022 15:20 | Uppdaterad 24.3.2022 15:22

Invånarnämnden sammanträder tisdag 29 mars 2022 kl.17:00 i Pålsböle daghem.

Publicerad 18.3.2022 09:57 | Uppdaterad 18.3.2022 10:04

Lantbruksnämnden sammanträder fredag 25 mars kl 09.30 på lantbrukskansliet, Godby.

Publicerad 17.3.2022 13:09

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 24 mars kl 19:00 på kommungården, Godby

Publicerad 16.3.2022 09:37 | Uppdaterad 28.3.2022 15:15

Delgenralplan för Berghägnaden, Godby har vunnit laga kraft enligt beslut KF § 12/ 3.2.2022

Detaljplan för Berghägnaden, Godby har vunnit laga kraft enligt beslut SamN § 8/ 18.1.2022

Publicerad 11.3.2022 08:58

Kungörelse över byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut 3.3.2022

Publicerad 10.3.2022 21:03

Kommunstyrelsen sammanträder 15.3.2022 kl.17.00 på kommungården i Godby.

Sidor

Publicerad 15.10.2018
Uppdaterad 1.10.2020