Elektronisk anslagstavla

Publicerad 21.1.2021 16:22

Kallelse till Samhällsnämnden 26.1.2021

Publicerad 21.1.2021 10:29

Kungörelse över Byggnads-och Miljöinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 15.1.2021 15:27

Kallelse till Kommunstyrelse ons. 20.01.2021 kl 16:00 i Kommungården

Publicerad 23.12.2020 13:44

Finströms kommun bjuder in boende och intresserade till samrådsmöte för uppgörande av detaljplan för bostäder längs Sandbolsvägen mellan Knappelstan och Industriområdet.

Publicerad 22.12.2020 23:59

Ålands Landskapsregering beslöt den 17.12.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 4, på sträckan Godby-Pålsböle södra vägskäl, i Finströms kommun, f

Publicerad 18.12.2020 08:52

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut 18.12.2020

Publicerad 16.12.2020 17:04

Kallelse till Samhällsnämnden 21.12.2020

Publicerad 11.12.2020 12:36

Kallelse till Kommunfullmäktige torsdag 17.12.2020 kl 19:00 på Breidablick

Publicerad 4.12.2020 15:41

Kallelse till Kommunstyrelse 9.12.2020 kl 16:30 i Kommungården

Publicerad 3.12.2020 10:09

Kungörelse över Ålands Kommunförbunds protokoll från ordinarie Höststämman 27.11.2020.

Sidor

Publicerad 15.10.2018
Uppdaterad 1.10.2020