Elektronisk anslagstavla

Publicerad 7.12.2021 07:00

Kungörelse över byggnads-o miljöinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 3.12.2021 17:00

Kommunstyrelsen sammanträder ons 8.12.2021 kl 16:30 i Kommungården i Godby

Publicerad 3.12.2021 10:46 | Uppdaterad 3.12.2021 10:56

I enlighet med Samhällsnämndens beslut SamN§137 / 2021 ställs härmed detaljplaneförslag för Berghägnaden ut.

Planen omfattar fastigheterna 20:3 och 20:4 i Godby by.

Publicerad 1.12.2021 07:00

Kungörelse över byggnads-o miljöinspektörens tjänstemannabeslut 1.12.2021

Publicerad 25.11.2021 14:08

Samhällsnämnden sammanträder tisda 30.11.2021 kl 17:00 i Kommungården i Godby 

Publicerad 25.11.2021 12:46

Invånarnämnden i Finström håller möte tisdagen 30.11.2021 kl 17:00 i Biblioteket i Källbo Skola

Publicerad 22.11.2021 07:00

Kungöresle över byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut 18.11.2021

Publicerad 19.11.2021 13:27

Kommunstyrelsen sammanträderonsdagen den 24.11.2021 kl 16:30 i Kommungården i Godby

Publicerad 19.11.2021 00:01 | Uppdaterad 3.12.2021 10:47

I enlighet med kommunstyrelsens beslut KS §151 / 2021 ställs härmed delgenralplaneändring för Berghägnaden ut.

Sidor

Publicerad 15.10.2018
Uppdaterad 1.10.2020