Elektronisk anslagstavla

Stöd för ensamföretagare till följd av coronapandemin

Finska staten har beslutat att dela ut statsunderstöd om 250 miljoner euro till kommunerna. Statsunderstödet ges för att kommunerna i sin tur ska kunna bevilja stöd till ensamföretagare till följd av coronapandemin. Kommunerna ska ansöka om sin del av statsunderstödet senast 29.5.2020. Ensamföretagaren ska ansöka om stödet till företagets hemkommun (hemkommun enligt YTJ-registret) senast 30.9.2020.

Stödet till ensamföretagare är ett fast belopp på 2 000 euro. Mer information och kriterierna finns i bilagan intill. Där finns även utkast till den ansökan (framtagen av Arbets- och näringsministeriet) som ska göras av ensamföretagaren. 

Det är ännu oklart exakt hur hanteringen av ansökningarna kommer att ordnas på Åland. Detta utreds av kommunerna för närvarande. Vi ber därför att ni avvaktar med att lämna in ansökan tills dess att kommunen kommer ut med mer detaljerad information. Däremot kan ensamföretagare som anser att de uppfyller kriterierna för stödet redan nu börja ordna de bilagor som behövs för inlämnandet av ansökan. Vi kommer även begära att samtliga handlingar (ansökan och bilagor) lämnas in elektroniskt (t.ex. som pdf). 

NYTT Bidrag till ensamföretagare

Om ditt företag har hamnat i en tillfälligt svår situation på grund av coronaviruset kan du som ensamföretagare ansöka om ekonomiskt stöd från staten, via kommunen i samarbete med Ålands kommunförbund. Sista ansökningsdag är 30 september 2020.

Villkoret för att få understöd är att ensamföretagarens ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 på grund av coronavirusepidemin och att företagaren anses ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Ålands kommunförbund samordnar hanteringen av ensamföretagarstödet. Mer information och länk till e-formuläret för ansökan hittar du här. Frågor riktas till kommunförbundets handläggare, e-post stod@kommun.ax.

Vid frågor kontakta kommundirektör Erik Brunström.

Publicerad 1.6.2020 15:57 | Uppdaterad 1.6.2020 16:00

Finströms kommun ställer ut  ändring i detaljplan för kvarter 2-3 i Stålsby till offentligt påseende.

Mer inforamtion hittar ni i bilagorna intill.

Publicerad 1.6.2020 15:53

Detaljplan för kvarter 19, Godby har fastställts enligt bilaga.

Publicerad 1.6.2020 09:25 | Uppdaterad 3.6.2020 11:13

Kallelse till Kommunstyrelsen 03.06.2020 kl 16:30 i Kommungården i FInström

Publicerad 25.5.2020 10:28

Intill hittar ni föredragningslista till Samhällsnämnden den 26 maj 2020

Publicerad 15.5.2020 08:00

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 14.5.2020 16:00

Kallelse till Invånarnämnden 19.5.2020 

Publicerad 4.5.2020 12:19 | Uppdaterad 4.5.2020 12:21

Finströms kommun ställer ut  ändring i detaljplaner till offentligt påseende.

Mer inforamtion hittar ni i bilagorna intill.

Samhällsnämnden i Finström

Publicerad 4.5.2020 12:06 | Uppdaterad 4.5.2020 12:20

Finströms kommun ställer ut  ändring i detaljplaner till offentligt påseende.

Mer inforamtion hittar ni i bilagorna intill.

Kommunstyrelsen i Finström

Publicerad 24.4.2020 09:15

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut 24.04.2020

Publicerad 23.4.2020 17:00

Samhällsnämnden sammankommer den 31:a mars 2020. Föredragningslista bifogas här intill.

Sidor

Publicerad 15.10.2018
Uppdaterad 3.6.2020