Källbo skola

– lärande med glädje och trygghet

Källbo skola i Godby är en skola för åk 1–6.
I skolan finns totalt 192 elever fördelade i tolv klasser.

Skolan är Ålands nyaste skola och startade hösten 2005. I skolbyggnaden finns också Finströms bibliotek.

 

Fronter

Logga in till Fronter via den här länken.

Verksamhet

Skoldagen börjar kl. 8.30 och slutar senast 14.30.
Fritidshemmet erbjuder elever i åk 1–2 både ”mornis” och ”eftis”.

Arbetsplan

Källbo skolas arbetsplan för läsåret 2017-2018 kan du ladda hem som ett pdf-dokument.

IKT-undervisning

Skolan skall garantera alla elever en digital kompetens.
Läs mer i Källbo skolas IKT-strategi för 2016-18 (pdf)

Skolskjutsar

Skolskjuts anordnas längst allmänna vägar i kommunen (kommun- och landskapsvägar).

Rätt till skolskjuts har elever i åk 1-6 om sträckan mellan hemmet och skolan överstiger 2 km. Sträckans längd räknas enligt kortaste framkomliga allmänna väg.

Uppsamlingsställen fastställs av skoldirektören.

Om skjutsberättigad elevs sträcka från hemmet till uppsamlingsplats överstiger 2 km på allmän väg ordnar och bekostar invånarnämnden skjuts till/från uppsamlingsplatsen.

Vid regelbundet växelvis boende där båda vårdnadshavare är bosatta inom kommunen beviljas skolskjuts i befintliga skjutsar även till och från det hem där eleven inte är skriven. Med växelvis boende menas att elev bor lika mycket hos vardera vårdnadshavare.

För mer information se skolstadgan (pdf).
Vid frågor ring Källbo skola tfn 43130.


Godby högstadieskola

Godby högstadieskola tar emot elever i åk 7–9 och är gemensamt för alla elever på Norra Åland.

Mer information på Godby högstadieskolas egen hemsida (länk).

Norra Ålands högstadiedistrikts hemsida kommer du till via denna länk.

Kontakt

Källbo skola
info[a]kallbo.ax
tfn 018-431 30

Föreståndare  Sofi Ekholm
tfn 018-431 310
sofi.ekholm[a]kallbo.ax

Lärarrum
tfn 018-431 312, 018-431 313 

Site by Strax Online, Powered by Lemon