Källbo skola

– lärande med glädje och trygghet

Källbo skola i Godby är en skola för åk 1–6.
I skolan finns totalt 192 elever fördelade i tolv klasser.

Skolan är Ålands nyaste skola och startade hösten 2005. I skolbyggnaden finns också Finströms bibliotek.

 

Fronter

Logga in till Fronter via den här länken.

Verksamhet

Skoldagen börjar kl. 8.30 och slutar senast 14.30.
Fritidshemmet erbjuder elever i åk 1–2 både ”mornis” och ”eftis”.

Arbetsplan

Källbo skolas arbetsplan för läsåret 2018-2019 kan du ladda hem som ett pdf-dokument här.

IKT-undervisning

Skolan skall garantera alla elever en digital kompetens.
Läs mer i Källbo skolas IKT-strategi för 2016-18 (pdf)


Godby högstadieskola

Godby högstadieskola tar emot elever i åk 7–9 och är gemensamt för alla elever på Norra Åland.

Mer information på Godby högstadieskolas egen hemsida (länk).

Norra Ålands högstadiedistrikts hemsida kommer du till via denna länk.

Kontakt

Källbo skola
info[a]kallbo.ax
tfn 018-431 30

Föreståndare  Sofi Ekholm
tfn 018-431 310
sofi.ekholm[a]kallbo.ax

Lärarrum
tfn 018-431 312, 018-431 313 

Site by Strax Online, Powered by Lemon