Social service

Socialförvaltningen ansvarar för ordnandet av den lagstadgade sociala servicen till kommuninvånarna under ledning av invånarnämnden.

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en likvärdig och trygg socialvård med respekt för individens självbestämmanderätt i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter.

Finströms kommun har ett samarbetsavtal med Geta kommun, vilket innebär att tjänstemännen vid socialkansliet ger all social service även till kommuninvånarna i Geta med undantag av barnomsorgstjänster.

Socialförvaltningen finns på Skolvägen 2 i Godby.

Är du intresserad av att jobba med socialt arbete inom socialförvaltningen i Finströms kommun? Vänligen kontakta socialchefen telefon 431 530, vardagar kl 9-10.

Öppettider

Socialkansliet har av säkerhetsskäl dörren låst, ringklocka finns. Kansliet tar endast emot bokade besök, så vänligen ring och boka tid via tel 431 531.
Vid inlämning av material går det bra att sätta det i kansliets låsta postlåda till vänster om ingången eller i kommunens postlåda vid vägen

Här en lista på vem som utför olika arbetsuppgifter:

Socialchef Paulina Eklund, tfn 431 530, telefontid kl 9.00 – 10.00
Barnskydd, barnatillsyn (faderskap, underhåll, vårdnad/umgänge), handikappservice, stöd för närståendevård, specialomsorg

Barnomsorgsledare Ingela Sjöstrand, tfn 431 533,  kl 9.00 – 15.00
Barnomsorg och hemvårdsstöd

Föreståndare Jana Andersson, Rosengård tfn 41745
Äldreomsorg, närståendestöd för äldre, färdtjänst enligt socialvårdsförordningen.

Familjearbetare Julia Fagerlund, tfn 431 535, mobil 0457 3439 347
E-post: julia.fagerlund[a]sund.ax

Familjearbetare Fanny Mörn, tfn 431 535, mobil 0457 3451 538 
E-post: fanny.morn[a]sund.ax

Tf. socialarbetare Jannicka Bergman, tfn 431 534, telefontid kl 9.00-10.00
Utkomststöd

Vik. byråsekreterare Anna Karman, tfn 431 531,  kl 9.00 – 15.00
Hemvårdsstöd, barnomsorgsavgifter, moderskapsunderstöd och färdtjänst samt tidsbokning.

e-post: fornamn.efternamn[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon