Social service

Socialförvaltningen ansvarar för ordnandet av den lagstadgade sociala servicen till kommuninvånarna under ledning av invånarnämnden.

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en likvärdig och trygg socialvård med respekt för individens självbestämmanderätt i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter.

Finströms kommun har ett samarbetsavtal med Geta kommun, vilket innebär att tjänstemännen vid socialkansliet ger all social service även till kommuninvånarna i Geta med undantag av barnomsorgstjänster.

Socialförvaltningen finns på Skolvägen 2 i Godby.

Är du intresserad av att jobba med socialt arbete inom socialförvaltningen i Finströms kommun? Vänligen kontakta socialchefen telefon 431 530, vardagar kl 9-10.

Öppettider

Socialkansliet har av säkerhetsskäl dörren låst, ringklocka finns. Kansliet tar endast emot bokade besök.
Vid inlämning av material går det bra att sätta det i kansliets låsta postlåda till vänster om ingången eller i kommunens postlåda vid vägen

Här en lista på vem som utför olika arbetsuppgifter:

Paulina Eklund, socialchef
018-431 530 (vardagar kl 9-10)

Handlägger barnskydd, barnatillsyn (faderskap, vårdnad och umgänge, underhåll)
Semester 3.7-30.7.2017

Jannicka Bergman, tf socialarbetare
018-431 534 (vardagar kl 9-10)

Handlägger utkomststöd, sysselsättning, handikappservice

Ledig 15.06-23.06.2017

Ledig 31.7-14.8.2017

Maria Gröndahl, socialhandledare
018-431 532 (vardagar kl 9-10)

Handlägger färdtjänst, utkomststöd, stöd för närståendevård, utbetalningar till stödpersoner/familjer, personliga assistenter, sysselsättning

Semester 24.7-20.8.2017

Julia Fagerlund, familjearbetare
018-431 535, mobil 0457 3439 347
julia.fagerlund[a]sund.ax
Semester 22.6-16.7.2017

Fanny Mörn, familjearbetare
018-431 535, mobil 0457 3451 538
fanny.morn[a]sund.ax
Semester 3.7-6.8.2017

Ingela Sjöstrand, barnomsorgsledare
018-431 533

Barnomsorg

Semester 26.6-2.7.2017 och 10.7-6.8.2017

Anna Karman, tf. byråsekreterare
Handlägger hemvårdsstöd och barnomsorgsavgifter
Semester 26.6-9.7.2017

e-post: fornamn.efternamn[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon