Lantbrukskansliet

Finströms kommun samarbetar tillsammans med norråländska kommunerna Geta, Saltvik, Sund och Vårdö om såväl gemensam lantbruksnämnd som gemensamt lantbrukskansli.

Lantbrukskansliet som finns i Godby, sköts av lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes och lantbrukskanslist Michaela "Micko" Karlsson.

Uppgifter

Till lantbrukskansliets huvuduppgifter hör att sköta om mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Lantbrukskansliet förser Statens ämbetsverk på Åland med olika uppgifter och utredningar som krävs för att man skall kunna sköta övervakningen av de ansökta stöden.

Lantbrukssekreteraren utför granskningar av skörde- och hjortdjursskador.

Fakta

Jordbruket spelar fortfarande en viktig roll för näringslivet i Finström. Under år 2017 var antalet aktiva jordbrukslägenheter i kommunen 78 stycken och den anmälda stöddugliga odlingsarealen för åkermark uppgick till totalt  ca 3 000 ha. Vall och spannmålsodling hör fortsättningsvis till de dominerande odlingssgrödorna och uppgår vardera till ca 700 ha. Äppel odlas i kommunen på knappt 220 ha, potatis på ca 140 ha och grönsaker på ca 40 ha.
Nötproduktion ( tjurar, dikor ) bedrivs på 20 av gårdarna och fårproduktion på 14 av gårdarna. Mjölkproduktion förekommer numera endast på två gårdar.

Kontakt

Lantbrukssekreterare

Lena Roos-Clemes
tfn 018-431 540
mobil  0457 52 21 632
fax 018-431 519
lena.clemes[a]finstrom.ax

Lantbrukskanslist
Michaela "Micko" Karlsson
tfn 018-431 541
micko.karlsson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon