Tomter

Lediga bostadstomter

I Godby finns just nu en enda bostadstomt till salu.

   

Tomt nr

 Kvarter Areal m² 

 Exploa-

teringstal

 Byggnads-

rätt m²

Status 
     3  82  1.174   0,2  235  ledig

 

För närvarande är flera nya bostadsområden under planering.

Närmare information om tomter kan du få på byggnadskontoret på telefon (018) 431 525.

Gällande detaljplaner för Finström hittar du här.


Tomtpriset på obokade tomter inom byggnadsplanerat område i Godby, som är iordningställda i sin helhet innan 12.3.2015, är 6 euro/kvadratmeter (kommunfullmäktiges beslut 8.6.2006 § 34).


Tomtpriser för nyetablerade tomter ska, enligt kommunfullmäktigebeslut 12.3.2015 § 18), var självfinansierande med avseende på iordningställande av området som helhet.

Kontakt

Planerings- och utvecklingschef
Aron Lundström
tfn 018-431 515

Byggnadsinspektör
Thobias Danielsson
tfn 018-431 525
thobias.danielsson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon