Vägar

Samhällsnämnden sköter vägunderhållet av kommunal- och byggnadsplanevägar i kommunen, genom anlitande av underentreprenörer.

Snöplogning av privata infarter utförs enligt av kommunfullmäktige fastställda priser.

Grusningsbidrag för privata vägar kan sökas under våren av väginnehavare. För erhållande av bidrag skall utfartens längd vara minst 500 meter.

Kontakt

Planerings- och utvecklingschef
Aron Lundström
tfn 018-431 515

Kommuningenjör
Fredrik Molinder
tfn 018-431 526
fredrik.molinder[a]finstrom.ax
Telefontid 9.00–11.00.

Site by Strax Online, Powered by Lemon