Information gällande
avfallshanteringen 

Sopsystemet ser ut så här

1. Den fastighetssnära hämtningen fortsätter som förut. De hushåll som har avtal med entreprenör om hämtning av sopor behöver inte  vidta några åtgärder utan servicen fortsätter som förut och entreprenören fakturerar hushållen för servicen.

2. Kommunen tillhandahåller, genom ett samarbete med Saltviks kommun, tillgång till den bemannade återvinningscentralen Returdepån i Kroklund. Hit kan hushållen föra så gott som all typ av avfall. För vissa avfallsslag uppbärs en avgift. Avgifterna hittar du under fliken Mottagningsavgifter (klickbar länk)

3. Finströms kommun upprätthåller  4 st obemannade miljöstationer, för insamling av förpackningsmaterial. Stationerna  finns i Godby (vid simhallen) i Pålsböle, Tjudö och Emkarby. Dessa stationer fär försedda  med dörrar och lås. Nyckel (tag) till stationerna kan användare hämta från kommunkansliet. En nyckel ger tillträde till kommunens alla miljöstationer.

Övrig information fås av kommuningenjör Fredrik Molinder
tel 431 526 (telefontid 9.00-11.00).

 

Att läsa

Renhållningsbestämmelserna som pdf-fil

Renhållningsplanen som pdf-fil

 

Kontakt

Returdepån i Kroklund
tfn 018-48157

Site by Strax Online, Powered by Lemon