Brand och räddning

Finström är medlem i Räddningsområde Ålands Landskommuner. Till området hör också övriga faståländska kommuner och Vårdö.

Lennart Johansson är områdets brandchef och Henrik Olofsson är brandinspektör. De har sin bas på Jomala kommunkansli. Brandchefen och brandinspektören har hand om det förebyggande brand- och räddningsarbetet.

Det operativa arbetet sköts av kommunens frivilliga brandkårer i nära samarbete med övriga kommuner.

Den gemensamma räddningsnämnden har en medlem från varje medlemskommun. Räddningsnämnden leder och övervakar brand- och räddningsväsendet och de frivilliga brandkårerna. Nämnden jobbar också med frågor som gäller befolkningsskyddet.

Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll hittar du
via denna länk

Kontakt

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn 018-329 132
Mobil: 0457 52 21 630
lennart.johansson[a]jomala.ax

Brandinspektör
Henrik Olofsson
Tfn 018-329 175
Mobil: 040 82 81 640
henrik.olofsson[a]jomala.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon