Aktuellt rörande FGS-samgång

(Publ 22.08.2018) 

Efter Geta kommunfullmäktiges beslut att lämna FGS-förhandlingarna om samgång mellan Finström, Geta och Sund har styrgruppen för FGS konstaterat att den tänkta enkätundersökningen och invånarmötet om FGS, som båda planerades att genomföras inom augusti 2018, måste ställas in.

Sunds kommun önskar fortsätta arbetet för samgång med Finström medan Finströms kommunstyrelse inför fullmäktige föreslår att samgångsarbetet avslutas.

 

Invånarenkät om FGS-samgång kommer per post i augusti

(Publ 13.07.2018)

Styrgruppen för Finström, Geta och Sund (FGS) önskar utreda sina invånares synpunkter rörande eventuell samgång. I enkäten efterfrågas hur Du som invånare ser på frivillig FGS-samgång och på LR:s förslag till tvingande kommunreform

Länk till kommunindelningsutredningen Finström-Geta-Sund

Länk till förslag till samgångsavtal 26.06.2018

Länk till LR:s lagförslag om kommunreform

Enkätundersökningen riktas per post till samtliga röstberättigade invånare i de berörda kommunerna, hushållen tillhanda 10 augusti, och är fullt anonym. Enkätformuläret returneras med avsett svarskuvert till respektive kommuns kansli senast 27 augusti.

 

 

Förslag till samgångsavtal för FGS utställt till allmänt påseende

(publ 29.03.2018)

Kommunstyrelsen har beslutat (KS § 52/28.3.2018) att ställa ut förslag till samgångsavtal för kommunerna Finström, Geta och Sund till allmänt påseende under en period av två veckor, med start torsdag 29 mars.

Avtalsförslaget kungörs på kommunens anslagstavla, publiceras på hemsidan och lämnas för påseende på biblioteket samt för avhämtning på kommunkansliet. Skriftliga synpunkter kring avtalsförslaget behöver vara kommunkansliet tillhanda senast torsdag 12 april klockan 15:00.  

Parallellt med det utställda förslaget till samgångsavtal hålls även kommunindelningsutredningens slutrapport (Siv Sandberg, okt 2017) till påseende. Styrgruppen för FGS bjuder även in allmänheten till invånarmöte torsdag 5 april kl 18.00 på Breidablick, Finström, för diskussion kring avtalsförslaget.

 

Länkar för mer information:

Kungörelse rörande förslag till samgångsavtal 29.03.2018 (pdf)

Förslag till samgångsavtal 22.03.2018(pdf)

Kommunindelningsutredning (pdf)

Inbjudan till invånarmöte (pdf)

Kommunstyrelsens protokoll nr 5/2018 beslut (§ 52)  (pdf)

Mer relevant material via LR:s hemsida: http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/finstrom-geta-sund

Site by Strax Online, Powered by Lemon