Returdepåns mottagningsavgifter

Farligt avfall
Avgiftsfritt
Vitvaror
Avgiftsfritt
Däck utan fälg 
Avgiftsfritt
Icke farligt avfall  
 - Stubbar sten, jord, sand ock liknande naturmaterial  Avgiftsfritt
 - Metaller, papper,glas,wellpapp, tetror
Avgiftsfritt
 - Obehandlat träavfall Avgiftsfritt
 - Ris, löv och liknande naturmaterial
Avgiftsfritt
   
Brännbart och osorterat avfall
8€/säck eller 56€/m3
Byggavfall och glas som inte går att återvinna 8€/säck eller 56€/m3
Stolar
3€/styck
Fotöljer 5€/styck
Soffor 10€/styck
Madrasser
5€/styck
Sängar
10€/styck


Minimiavgift för mindre sopor 3,00 euro.
Samtliga priser är inklusive 24 % moms.
Obs! Vid returdepån gäller endast kontant betalning, ej bankkort. Under året utreder vi  möjligheten  att skaffa en bankkortsläsare.

Returdepån tar inte emot organiskt avfall, utan där är det följande som gäller:

"Varje hushåll (även fritidshus) skall kompostera eller ombesörja hushållsnära hämtning av det organiska avfallet som till dess förvaras i slutna behållare.
Komposter som används även vintertid skall vara värmeisolerade.
Komposten skall skötas utan olägenheter i form av lukt, flugor, råttor eller fåglar." (Utdrag ur renhållningsbestämmelserna för Finströms kommun)

Kontakt

Returdepån i Kroklund
tfn 018-48157

Site by Strax Online, Powered by Lemon