Miljöavgiften

Fullmäktige i Finström  har fastställt miljöavgiften som  kommunen kommer att uppbära för sophanteringen.

Avgiften täcker följande kostnader

1. Kommunens andel av kostnaderna för tömning, transporter, mottagnings- och behandlingsavgifter för det avfall som får lämnas kostnadsfritt till Returdepån i Kroklund (t.ex farligt avfall).

2. Tömning, transport, mottagnings- och behandlingssavgifter av det avfall som får lämnas på de obemannade miljöstationerna.

3. Administration och bemanning.

Avgiftens storlek

Hushåll
 105€
Hushåll med 8-facksystem
 75 €
Hushåll med lägenheter som har egen återvinningstation  75 €
Fritidshus  55 €

 

Helt obebodda men beboeliga fastigheter kan efter prövning befrias från grundavgiften. En fritt formulerad ansökan riktas till renhållningsmyndigheten i Finström som bedömer ifall grundavgiften kan utgå.
OBS! Ansökan om befrielse bör göras innan fakturan förfaller till betalning

Kontakt

Returdepån i Kroklund
tfn 018-48157

Site by Strax Online, Powered by Lemon