Kommunkansliet

Skolvägen 2, AX 22410 GODBY
tfn: 018-43150, fax: 018-431 519

Kommunkansliets öppettider:                        
Mån-Fre          09.00 - 15.00

Telefonväxeln är öppen:

Mån-Fre         09.00 - 15.00
När växeln är stängd hänvisas till respektive enhets eller tjänstemans direktnummer enligt kontaktuppgifter nedan och uppgifter i telefonkatalog.
Vid akuta ärenden till socialförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

Avvikande öppettider sommaren 2018:
Midsommarafton, fredagen den 22 juni, är Kommungården stängd.
Centralförvaltningen och byggnadstekniska kanslierna har stängt v 30-31 (23 juli-5 augusti). Socialkansliet håller öppet för bokade besök och tekniska jouren hålls bemannad hela sommaren. Förhandsboka gärna besök hos enskild tjänsteman, se kontaktuppgifter nedan.

Växeln är stängd fredagen den 22 juni samt v 30-31 (23 juli-5 augusti).

Tekniskas jourtelefon

0457-3425 215 

 

Centralförvaltningen

Kommundirektör Erik Brunström
tfn 018-431 511, e-post: erik.brunstrom[a]finstrom.ax

Personal- och servicechef Carolina Frisk
tfn 018-431 516 e-post: carolina.frisk[a]finstrom.ax

vik. Ekonomichef Monica Koskinen
tfn 018-431 512, e-post: monica.koskinen[a]finstrom.ax

Bokförare Grethel Heinonen
tfn 018-431 514, e-post: grethel.heinonen[a]finstrom.ax

tf Kanslist Anna Karman
tfn 018-431 510, e-post: anna.karman[a]finstrom.ax

Löneräknare Tiina Zetterman
tfn 018-431 513, e-post: tiina.zetterman[a]finstrom.ax

Integrationssamordnare Camilla Häggblom
tfn 0457-3456 173, e-post: camilla.haggblom[a]jomala.ax

Byggnadstekniska förvaltningen

Telefontid: måndag - torsdag kl. 09.00-11.00


Planerings- och utvecklingschef Aron Lundström
tfn 018-431 515, e-post: aron.lundstrom[a]finstrom.ax

Kommuningenjör Fredrik Molinder
tfn 018-431 526, e-post: fredrik.molinder[a]finstrom.ax

Byggnadsinspektör Thobias Danielsson
tfn 018-431 525, e-post: thobias.danielsson[a]finstrom.ax 

Byråsekreterare Marina Carlsson
tfn 018-431 527, e-post: marina.carlsson[a]finstrom.ax

tf Byråsekreterare Ann-Katrine Nyqvist
tfn 018-431 50, e-post: ann-katrine.nyqvist[a]finstrom.ax

Centralkök

Källbovägen 1, 22410 GODBY

tfn 018-41277, e-post: centralkok[a]finstrom.ax


Köket i Rosengård

Montellsvägen 1, 22410 GODBY

tfn 018-42621, e-post: rosengard.koket[a]finstrom.ax

Daghem

Emkarby daghem
Emkarbyvägen 461, 22220 EMKARBY
tfn 018-38903, e-post: emkarby.daghem[a]finstrom.ax

Godby daghem
Källbovägen 1, 22410 GODBY
Kansli: 018-41290, mobil: 0457-3446290,
e-post: godby.daghem[a]finstrom.ax
Björkebo, tfn 0457-3446677
Ekebo, tfn 0457-3447630
Lindebo, tfn 0457-3447922
Lönnebo, tfn 0457-3447832

Pålsböle daghem
Bastövägen 9, 22310 PÅLSBÖLE
tfn 018-42622, e-post: palsbole.daghem[a]finstrom.ax

Kultur & fritid

Godbyvägen 1416, AX-22410 GODBY

Finströms bibliotek
tfn 018-41470, e-post: biblioteket[a]finstrom.ax
Besöksadress: Godbyvägen 1416 (Källbo skola)

Biblioteks- och kulturchef Inger-Louise Andersson
tfn 018-41470, e-post: inger-louise.andersson[a]finstrom.ax

Barn- och ungdomsbibliotekarie Ann-Christin Sjölund
tfn 018-41470, e-post: ann-christin.sjolund[a]finstrom.ax

Bibliotekarie Marie Blomqvist
tfn 018-41470, e-post: marie.blomqvist[a]finstrom.ax

tf Fritidsansvarig Mattias Andersson
tfn 0457 526 7385,  e-post: mattias.andersson[a]finstrom.ax

tf Fritidsledare Anders Berndtsson
tfn 0457 374 9849, e-post: anders.berndtsson[a]finstrom.ax

Bokningar av fotbollsplaner
IF Finströmskamraterna rf, IFFK
tfn 0457 525 7167, e-post: vl.iffk[a]aland.net

Bokningar av Breidablick
tf Fritidsansvarig Mattias Andersson
tfn 0457 526 7385, e-post: mattias.andersson[a]finstrom.ax

Lantbrukskansliet

Gemensam lantbruksnämnd för norra Åland
Skolvägen 2, AX-22410 GODBY

Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes
tfn 018-431 540, mobil 0457 52 21 632
fax: 018-431 519, e-post: lena.clemes[a]finstrom.ax

Lantbrukskanslist Michaela ”Micko” Karlsson
tfn 018-431 541, e-post: micko.karlsson[a]finstrom.ax

Skola

Källbo skola

Godbyvägen 1416, AX-22410 GODBY, tfn 018-43130

e-post: info[a]kallbo.ax

Föreståndare Sofi Ekholm
tfn 018-431 310, e-post: sofi.ekholm[a]kallbo.ax

Kanslist tfn 018-431 311

Lärarrum tfn 018-431 312 eller 018-431 313
E-post till personal: fornamn.efternamn[a]kallbo.ax

Kök tfn 018-431 314

Fritidshem tfn 018-431 340, mobil 0457-382 3235

Skolhälsovårdare tfn 018-431 320, mobil 0457-5291 137

Skolpsykolog tfn 018-431 585, mobil 0457-3613 454   

Skolkurator tfn 018-431 232, mobil 0457-548 3834

Socialförvaltningen

Skolvägen 2, AX-22410 GODBY
Öppettider: 9.00-15.00  Endast bokade besök
Lunchstängt kl. 11.00 – 11.45

Vid akuta ärenden utanför växelns öppethållningstider (09.00-15.00) vänligen ta kontakt med aktuell person via direktnummer nedan. Om aktuell person är upptagen, vänligen ta kontakt via telefonnummer 0457-34 39 733. Enbart akuta ärenden besvaras under dessa tidpunkter; 08.00-09.00 samt 15.00-16.00. Vid akuta barnskyddsärenden utanför tjänstetid ta kontakt med Ålands polismyndighet eller räddningstjänst.

 

Viktig information gällande kommunikation via e-post:

På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med socialförvaltningens personal via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Socialchef Paulina Eklund
tfn 018-431 530, e-post: paulina.eklund[a]finstrom.ax
telefontid mån-fre kl 9-10

tf Socialarbetare Johanna Fellman
tfn 018-431 534, e-post: johanna.fellman[a]finstrom.ax
telefontid mån-fre kl 9-10

vik. Socialhandledare Melanie Karring

tfn 018-431 532, e-post: melanie.karring[a]finstrom.ax
telefontid mån-fre kl 9-10 

Familjearbetare Julia Fagerlund
mobil: 0457-3439 347, e-post: julia.fagerlund[a]sund.ax

Familjearbetare Fanny Mörn
mobil: 0457-3451 538, e-post: fanny.morn[a]sund.ax

vik. Barnomsorgsledare Maria Gröndahl
tfn 018-431 533, e-post: maria.grondahl[a]finstrom.ax

Kontakt

tfn +358 18 431 50
fax +358 18 431 519
kommungarden[a]finstrom.ax


mån-fre    kl 09.00-15.00


Site by Strax Online, Powered by Lemon