Enskilt avlopp

Om din fastighet ligger utanför kommunen avloppsledningsnät måste avloppet lösas på plats med ett så kallat enskilt avlopp.

Enskilda avlopp kräver tillstånd. Tillstånden för enskilda avlopp handhas av byggnadsinspektionen. Ta gärna kontakt innan du börjar planera ditt avlopp för att få information om hur du skall gå till väga med din ansökan.

Det finns en hel del att tänka på när det gäller att planera enskilda avlopp, nedan finns bra länkar med information om enskilda avlopp.

Om du har ytterligare frågor så kontakta byggnadsinspektören.

 


Mer information om enskilda avlopp

 

Enskild avloppsanläggning och gemensamt avlopp

 

Site by Strax Online, Powered by Lemon