Daghem

I kommunen finns tre daghem: Emkarby daghem, Godby daghem och Pålsböle daghem. Daghemsverksamheten erbjuder omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet för barn under skolåldern. Vid daghemmen bedrivs förundervisning som förbereder barnen för skolan, förundervisningen bygger sin verksamhet på landskapets förundervisningsplan.

 

Emkarby daghem

Vid daghemmet finns en avdelning med 21 platser för barn i åldern 3-6 år.

Läs mer om verksamheten i Emkarby daghems arbetsplan (pdf)

Adress: Emkarbyvägen 461, 22220 EMKARBY
Tfn: (018) 38903
E-post: emkarby.daghem[a]finstrom.ax
Föreståndare: Ann-Katrin Eriksson

 

Godby daghem

Vid daghemmet finns fyra avdelningar. Tre av avdelningarna har 21 platser vardera för  barn i åldern 3-6 år, den fjärde avdelningen har 14 platser för barn i åldern 1-3 år.

Läs mer om verksamheten i Godby daghems arbetsplan (pdf)

Adress: Källbovägen 1, 22410 GODBY
Telefon:

Kansli (018) 41290
Föreståndare
0457 344 6290
Björkebo 0457 344 6677
Ekebo 0457 344 7630
Lindebo 0457 344 7922
Lönnebo
0457 344 7832
Centralkök  (018) 41277
E-post: godby.daghem[a]finstrom.ax
Föreståndare: Gunilla Blomqvist

 

Pålsböle daghem

Vid daghemmet finns två avdelningar. En avdelning har 21 platser för barn i åldern 4-6 år och den andra avdelningen har 18 platser för barn i åldern 2-4 år.

Läs mer om verksamheten i Pålsböle daghems arbetsplan (pdf)

Adress: Bastövägen 9, 22310 PÅLSBÖLE
Tfn: [018] 42622
E-post: palsbole.daghem[a]finstrom.ax
Föreståndare: Gun-Mari Danielsson

 

Gruppfamiljedaghem Trollebo

Gruppfamiljedaghemmet har åtta platser för barn i åldern 1-3 år och är beläget vid Tistelgränd 4D i Godby.

Läs mer om verksamheten i Gruppfamiljedaghemmet Trollebos arbetsplan (pdf)


Tfn: [018] 41361.
E-post: trollebo[a]finstrom.ax
Ansvarig familjedagvårdare: Sara Granat

Site by Strax Online, Powered by Lemon