Invånarenkät om FGS-samgång kommer per post i augusti

Styrgruppen för Finström, Geta och Sund (FGS) önskar utreda sina invånares synpunkter rörande eventuell samgång. I enkäten efterfrågas hur Du som invånare ser på frivillig FGS-samgång och på LR:s förslag till tvingande kommunreform

Länk till kommunindelningsutredningen Finström-Geta-Sund

Länk till förslag till samgångsavtal 26.06.2018

Länk till LR:s lagförslag om kommunreform

Enkätundersökningen riktas per post till samtliga röstberättigade invånare i de berörda kommunerna, hushållen tillhanda 10 augusti, och är fullt anonym. Enkätformuläret returneras med avsett svarskuvert till respektive kommuns kansli senast 27 augusti.

 

Läs äldre nyheter gällande samgång mellan Finström, Geta och Sund

« Tillbaka till översikten

Site by Strax Online, Powered by Lemon