Iordningställande av Påsa bostads- och affärsområde

Avtal för iordningställande av Påsa bostads- och affärsområde tecknades med entreprenören Karlssons Infra Ab i början av januari och kommer att färdigställas till hösten 2018.

Arbetsområdet framgår i denna karta (pdf)

Arbetsinnehåll i korthet:

- Vatten-, avlopps- och dagvattenledningar förnyas och nybyggs för hela området

- El-, telefon- och fiberledningar förnyas och byggs ut

- Fjärvärmeledningar anläggs till området

- Sandbolvägen anläggs med separat gång- och cykelbana.

- Björkvägen anläggs med integrerad trottoar.

- Parkområdet i korsningen Björkvägen och Bärvägen iordningställs.

 

För frågor och funderingar hänvisas till planerings- och utvecklingschef Aron Lundström, tel 018-431515, eller e-post: aron.lundstrom@finstrom.ax.

 

« Tillbaka till översikten

Site by Strax Online, Powered by Lemon